Hubení škodlivého hmyzu a zajištění komplexní ochrany před nimi.

Poskytujeme služby v oblasti ochrany před škodlivým hmyzem a dalšími členovci žijící v blízkosti člověka. Provádíme potlačování výskytu hmyzů a členovců přenášejících nakažlivé choroby, bodajících nebo obtěžujících člověka či domácí a hospodářská zvířata, působících škody na zásobách a majetku. Nabízíme komplexní propracovaný program integrované ochrany.

Především se zabýváme řízeným hubením škodlivého a obtížného hmyzu, jako jsou štěnice, blechy, šváby, moli, mravenci, vosy, komáři apod. pomocí čtyř metod – mechanicky, biologicky, fyzikálně a chemickou cestou.

 

U zákazníka provádíme:

 • monitoring výskytu hmyzu a roztočů
 • jednorázové dezinsekce např. vozidel taxislužby, vozidel přepravních společností, vozidel Policie ČR a justice
 • v případě zvláštního zřetele také pravidelné preventivní dezinsekce

 

Způsob provádění

Dezinsekci provádíme kombinací níže uvedených metod dle druhu škodlivého hmyzu či členovce a to:

 • mechanickou dezinsekcí
 • fyzikální dezinsekcí
 • chemickou dezinsekcí
 • biologickou dezinsekcí.

 

Mechanická dezinsekce

Mechanická dezinsekce představuje použití hmyzích pastí, různých nástrah v podobě lepových pásů, feromonových lapačů, ale také například běžný úklid – důsledné odstraňování odpadu, asanace terénu, používání moskytiér a ochranných sítí v oknech či celková údržba čistoty a hygieny v blízkosti obytných domů. Provádí se zejména za účelem hubení jednotlivých kusů, tedy v případě výskytu menšího množství hmyzu. Tuto metodu lze použít i jako prevenci.

Fyzikální dezinsekce

Při fyzikální dezinsekci se nejčastěji používá vysoká nebo nízká teplota, například horká pára, horká voda nebo mráz. Můžete se setkat také s použitím slunečního záření, ionizujícího záření, ultrazvukem nebo elektrickým proudem v podobě elektrických pastí.

Chemická dezinsekce

Asi nejpoužívanější způsob dezinsekce je právě chemickou cestou, kdy se používají různé chemické látky. Ty se dělí na atraktanty a repelenty. Atraktanty lákají hmyz, který je následně vyhuben jiným prostředkem – lapačem, lepovým pásem apod. Repelenty mají zase za cíl hmyz odpudit. Dezinsekční přípravky, tzv. insekticidy, lze rozdělit podle mechanismu působení na přípravky kontaktní (dotykové), perorální (požerové) a přípravky účinkující přes dýchací ústrojí hmyzu.

Biologická dezinsekce

Při biologické dezinsekci dochází k nasazení přirozených mezidruhových predátorů hmyzu, jako jsou například ptáci, kočky nebo mikroorganismy a bakterie. Lze použít také rostliny. Biologická dezinsekce je považována jako Environmentally Friendly, tedy přátelská k životnímu prostředí, protože nejsou používány žádné chemické prostředky.

U zákazníka provádíme:

 • monitoring výskytu hmyzu a roztočů
 • jednorázové dezinsekce
 • v případě zvláštního zřetele také pravidelné preventivní dezinsekce

 

Nejčastější škodlivý a obtížný hmyz

 • Šváb obecný – Blatta orientalis
 • Štěnice – Cimicidae
 • Blecha – Siphonaptera
 • Mol šatní – Tineola bisselliella
 • Mol potravinový (Zavíječ moučný) – Ephestia kuehniella
 • Mravenec faraon – Monomorium pharaonis
 • Rus domácí – Blattella germanica
 • Moucha domácí – Musca domestica
 • Ovád – Tabanus
 • Komárovití hmyz – Culicidae
 • Červotočivý hmyz – Anobiidae

Zásahy ochranné speciální dezinsekce provádíme dle technologického postupu a metodiky platné pro území ČR.