Navigace

NelaDera - zdravotně technické práce v oblasti speciální ochranné DDD (deratizace, dezinsekce, dezinfekce)


 

Hubení škodlivých hlodavců a zajištění komplexní ochrany před nimi.

Účelem deratizace je vyhubení, případně maximální omezení výskytu škodlivých hlodavců a zajištění ochrany před nimi. Hlodavci jako potkan, krysa, myš domácí a ostatní znečišťují prostředí, znehodnocují potraviny a jsou přenašeči mnoha závažných onemocnění

 

Způsob provádění

Deratizaci provádíme kladením nástražných boxů s účinnou látkou (nástrahou). Nástraha je kladena do deratizačních boxů s výstražnou etiketou. Boxy jsou bezpečně uzavřeny, aby se k nástraze nedostaly děti, domácí zvířata a nedošlo k případnému znečištění okolí nástražných boxů. Průměrně po deseti dnech se provádí kontrola a doplnění. Hustota nástrah je 1 až 5 deratizačních boxů na 100 m2 dle populace hlodavců v dané lokalitě. Nástraha je vždy pevně spjata s nástražným boxem, čímž předejdeme odnášení nástrahy a docílíme progresivního účinku.

Zásahy ochranné speciální ochranné deratizace provádíme dle technologického postupu a metodiky platné pro území ČR.

 

Ochrana před hlodavci

Prvořadé a nutné je zabránit pronikání hlodavcù do objektu. V případě jejich výskytu důsledně úklízet potraviny, likvidovat zbytky a odpadky. Z důvodu závažnosti onemocnění, které hlodavci přenášejí, je nutné provádět deratizace pravidelně a preventivně (minimálně 2x ročně nejlépe 1x v jarních a 1x v podzimních měsících).